109,00 € /maand voor een volle leerling (= een leerling die niet aangesloten is bij het Deeltijds Kunstonderwijs in de klas van Wim De Cock). In dit prijzenpakket zit wekelijks een individuele les, groepsles, ouderles, en ritmische vorming.

51 €/ maand voor leerlingen van het Deeltijds Kunstonderwijs in de klas van Wim. Ze krijgen wekelijks groepslessen en repetities aangeboden. Het aantal uren van deze repetities, is afhankelijk van het niveau en heeft geen verdere weerslag op de vraagprijs.

5, 00 € / maand voor het verderzetten van ouderlessen na het eerste jaar.

De lesgelden zijn maandelijks te betalen met een vaste opdracht gedurende 10 maanden. Deze kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.