Vanaf 3 jaar kunnen kleuters op een plezierige manier altviool leren spelen. Wekelijks organiseert Altelier een  aantal lessen waarin de specifieke altviooltechnieken en muzikale vaardigheden aangebracht worden:

De individuele les

Elke leerling volgt wekelijks één individuele les van 30 minuten. Deze les wordt actief gevolgd door één van de ouders.  Het tijdstip van deze les wordt met de leraar individueel afgesproken

De groepsles

Ingedeeld volgens hun niveau kunnen de kinderen samen musiceren in kleine groepjes met hun vriendjes.  Op dit ogenblik zijn er een tiental speelniveaus. Bij voldoende vooruitgang gaat de leerling over naar een hoger speelniveau. Gekende stukken worden herhaald en technische en muzikale vaardigheden worden verder uitgediept. Nieuwe stukken worden aangeleerd en verfijnd voor een concert. Muzikale spelletjes, maken van de groepslessen een toffe stimulans. De oudste leerlingen krijgen de kans om samen kamermuziek te spelen. Deze groepslessen vinden plaats op zaterdagochtend.

Ritmisch klasje en creatieve notenleermethode® “AMusEd”

De drie eerste jaren van de opleiding is er voor elke leerling wekelijks op zaterdagochtend een ritmeklas. Naast ritmiek worden hier ook de eerste beginselen van notenleer aangeleerd. Manu Grisar neemt in Altelier deze taak tot zich. Naast de ritmische opleiding werkt Altelier ook aan een eigen methode “AMusEd” die het toelaat kinderen op jonge leeftijd de taal van muziek op een speelse wijze  te leren lezen en uitvoeren.

Ouderles

Binnen de opleiding speelt de ouder een belangrijke rol. Ze krijgen zelf een basis altvioolopleiding gedurende 1 jaar om hun kinderen thuis te helpen bij het inoefenen van de liedjes. Indien de ouders de lessen na 1 jaar willen voortzetten dan kan dit mits een vaste vergoeding.