De altviool lessen worden gegeven volgens de moedertaalmethode. De ongedwongen en speelse manier waarop een kind zijn of haar moedertaal leert door naar de ouders te luisteren en hen te imiteren staat model voor deze methode. Zo kan ieder kind op jonge leeftijd muziek maken. Door het veelvuldig luisteren naar eenvoudige liedjes leren ze deze muziek op hun instrument na te spelen.


En zoals de eerste woordjes enthousiast worden ontvangen, onthaalt men ook de eerste pogingen van een kind om een muziek instrument te bespelen geestdriftig, waardoor het kind wordt gestimuleerd door te gaan en vertrouwen krijgt in zijn of haar kunnen. Het kind krijgt een sterke basis van waaruit persoonlijke groei mogelijk is.

Door dagelijks spelenderwijs altviool te oefenen, verwerven de kinderen als vanzelf een werkhouding en discipline die hen in het latere leven zeer waardevol zal blijken.


Ook de ouders spelen een belangrijke rol. Zij volgen de lessen mee, leren de beginselen van het altviool spelen en kunnen zo hun kind helpen waar nodig. Zo wordt de muziek naar  het gezin gebracht en wordt het aanleren van een instrument voor elk kind een bijzonder prettige en uitdagende ervaring.