AMusEd

AMusEdMisschien heb je onlangs Tom Waes gezien in zijn programma Tomtesteron, met de uitdaging zijn IQ te verhogen. Op een uur tijd leerde hij het getal pi tot honderd cijfers na de komma. Hij kon vooraf niet geloven dat hij dat ging kunnen. Wat hij deed, is echter gewoon wat AMusEd (A Music Education) doet met noten lezen bij kinderen: gebruikmaken van de rechterhersenhelft.

 

Herinner je nog dat je samen met je kind, kleinkind, kleine broer of zus door hun eerste prentenboekjes bladerde? Hoe je samen de diergeluiden nadeed? Hoe de jonge spruit na enkele keren al een knorrende imitatie deed voordat het blaadje met de koe omgedraaid was omdat hij/zij wist dat dan het prentje met het varken volgde? Het kleine wonder! Straf, maar verklaarbaar, zo blijkt.

AMusEdKinderen groeien op als beelddenkers. ‘Beelddenken’ is niets anders dan denken in beelden. Het is een ruimtelijkere manier van denken dan ‘taaldenken’, wat in een latere fase ontstaat. Kinderen zien de wereld met niet-talige middelen. Zij zien beelden van situaties of verhaaltjes en verwerken ze met hun rechterhersenhelft. Het denken in beelden gaat veel sneller dan het denken in taal: we kunnen 32 beelden per seconden denken, maar slechts 2 woorden per seconde.

 

Kinderen kunnen vaak een voor hen ingewikkelde situatie overzien en verbanden leggen: kast – veel te hoge lade – koekjes – stoel. Hun creativiteit is ongeremd, hun rechterhersenhelft werkt op volle toeren. Men zegt dat muzikanten een goed ontwikkelde rechterhersenhelft hebben. Het onderzoek of ze veel koekjes uit de hoge lade hebben gejat, moet nog worden gevoerd …

 

Even samengevat :

de rechterhersenhelft staat voor het denken in beelden. Een goed ontwikkelde rechterhersenhelft staat voor een creatieve persoonlijkheid. Creatieve personen kunnen ingewikkelde dingen makkelijk plaatsen door het denken in beelden.

 

Klinkt mooi, maar in onze drang naar een hogere intelligentie via het taal- en begripsdenken, vergeten we in ons schoolsysteem te vaak onze oerkunde, het beelddenken. De combinatie kan nochtans deuren openen voor hen die er anders nooit zouden kunnen door gaan.

 

Neem nu het abstracte van muziek: het lezen van noten. Voor sommige jongeren is de opgave voor het lezen van een extra taal net een poort te ver. Het vraagt extra inspanningen van een linkerhersenhelft die op dat moment voor velen meer dan voldoende belast wordt. Spijtig, want muziek  kan in zoveel opzichten een onbeschrijflijke meerwaarde bieden.

 

Brengt AMusEd licht in de duisternis?

Binnen Altelier is enkele jaren geleden de kiem gelegd van een methode waarbij ingespeeld wordt op de kennis in de verschillende werkingen tussen linker- en rechterhersenhelft voor het aanleren van de plaatsbepaling van de noten op de notenbalk. De kiem groeide uit tot een mooie plant en  omwille van de meerwaarde van haar vruchten, is deze voorgesteld aan het Academisch College van het SAMWD Lier. Directie en College hebben op hun beurt de mogelijkheid geboden de plant te stekken op hun grondgebied en te laten verzorgen door enkele van hun professionele hof-muziek-meesters.