Management voor Suzukigroepen

ManSu!

een compleet beheersysteem voor organisaties volgens de Suzuki-methode.

Vraag een demopakket » WAT IS ER NIEUW »

ChangeLog Mansu

Version 2.2.2

01/04/2020

Mediamodule

Implementatie van een mediaplatform voor de leerlingen met beoordelingssyteem

Leerling kan foto of video uploaden via mobiele app

In het menu->lessen->media goedkeuren of bewerken kan de leerkracht de files voorzien van commentaar en al dan niet goedkeuren

01/01/2020

Oefentimer

Implementatie van een oefenplatform met muntensysteem

Leerling registreert oefensessies via mobiele app

In het menu->lessen->overzicht oefensessies staan 3 verschillende overzichten

In het administratie->Toevoegen/Bewerken winkelje kan je de inhoud van het winkeltje beheren

01/10/2019

Emailsysteem

Voortaan worden mail verzonden via de provider mailjet.

Je kan nu alle campagnes raadplegen (verzonden,geopend,bounced of geblokkeerd.)

Een overzichtelijke pagina geeft je alle statistieken en data.

19/06/2019

Soloconcerten stage

Ingebrachte records kunnen nu bewerkt worden

28/05/2019

Concert sponsoring

Mogelijkheid om per concert de logo's en advertenties te downloaden in zip-formaat

Mogelijkheid om per concert de sponsors te mailen.

05/01/2019

Stages

Extra info aantal deelnemers en aantal leerlingen in de stage

02/01/2019

Werkgroepen

Mogelijkheid om werkgroepen aan te maken en als groep te mailen (administratie -> samenstellen werkgroepen)

24/12/2018

Sponsors

Mogelijkheid om alle sponsors te mailen (communicatie -> email sturen)

24/09/2018

Leerkrachten

Leerkrachten kunnen bewerkt worden (incl. uurloon)

14/09/2018

Repertoire/niveau leerling

De repertoirelijst geeft nog enkel het repertoire per instrument weer (bvb cello en viool afhankelijk van ingelogde lkrt)

12/09/2018

Inschrijving leerling

mogelijkheid om identiteitskaart in te lezen

08/09/2018

Users

beheer van users binnen de organisatie

01/09/2018

Leerkrachten

mogelijkheid om zelf leerkrachten aan te maken

user voor die leerkracht wordt automatisch gegenereerd

20/08/2018

dienstprestaties

uitbreiding diensprestaties: aanvinken betaald of openstaand

01/07/2018

stages

lay-out afdruk pdf aangepast. Mogelijkheid om tot 20 groepen af te drukken

01/06/2018

stages

stagelessen kunnen per dag ingegeven/afgedrukt worden

mogelijkheid om begeleider aan groepsles toe te voegen

01/02/2018

dienstprestaties

leerkrachten kunnen onder "lessen" hun dienstprestaties bijhouden (individuele, groepslessen en extra)

08/01/2018

Aanmaken Uurrooster individueel (admin)

gebruikers met admin rechten kunnen de individuele lesrooster van al hun leerkrachten aanmaken.

10/11/2017

Groepslessen

Je kan aanvinken welke les je wil afdrukken (als je een groepsles ‘uitvinkt’ wordt deze niet opgenomen in het overzicht en de print )

Voortaan kan je een bestaande les kopiëren en aanpassen

Pdf-out is aangepast naar jullie normen. Het programma berekent het aantal lokalen en verdeelt deze procentueel over de volledige breedte

Stagelessen

Mogelijkheid om verschillende uurroosters per dag aan te maken

Voortaan kan je een bestaande les kopiëren en aanpassen

Overzicht is ook per dag opvraagbaar. print volgt later

15/10/2017

Concerten

Module aangepast met pianorepetities

lln plaatsen in repetities, pdf en emailfunctie naar leerlingen binnen concert

15/09/2017

Algemeen

Implementatie van time-picker bootdtrap.

01/09/2017

Leerlingen

Bij de inschrijvingen, het overzicht en de export van de leerlingen is een extra veld 'info' toegevoegd.

Algemeen

Pagina's met veel data hebben scroll-frames.

01/06/2017

Agenda

Onder communicatie is een agenda toegevoegd.

Agenda punten kunnen meegedeeld aan de lln via mobiele app.

Agenda kan gesynchroniseerd worden met een google-agenda


01/05/2017

Mobiele app "ManSu"

Leerlingen kunnen voortaan hun individuele lessen, groepslessen, concerten en stages bekijken via de mobile app.


01/02/2017

Overzicht soloconcerten

Overzicht aantal soloconcerten per leerling in het huidige schooljaar.


06/01/2017

Bewerken programma concerten

Aanpassen van de programma's van concerten.


1/12/2016

Print schema groepslessen

Keuze om de samenstelling van de groepen al dan niet af te drukken.

Datumnotatie

Alle datums worden voortaan weergegeven in de taal van de gebruiker.


10/11/2016

Concerten

meerdere lln selecteren en/of meerdere repertoirestukken

Pdf van het programma is aangepast.


01/11/2016

Concerten

Voortaan kan je meerdere lln selecteren voor 1 repertoirestuk

Pdf van het programma is aangepast.


01/10/2016

Pdf lessen wekelijks en stage

lege velden worden niet meer opgenomen -> compctere lay-out

Home-pagina

rechtstreekse link naar uurrooster en aanpassen niveau van de huidige dag

Aanpassen huidig niveau

uurrooster van die dag wordt weergegeven.


05/09/2016

werkgroepen

aanmaken van werkgroepen en actieve families plaatsen in de werkgroepen

individuele uurrooster

printen van individuele uurroosters toegevoegd

groepslessen

aangepast lay-out print pdf voor grote groepen (> of = aan 5 lkrt)

inschrijvingen

mogelijkheid om dko-lln toe te voegen aan de organisatie

dko-lln verschijnt niet bij groepslessen, wel ind.uurrooster en concerten


31/08/2016

concerten

update database tbl concert_programma: field groep num -> varchar

mogelijkheid om meerdere groepen aan een werk toe te voegen

email sturen

als je naar iedereen mail worden nu ook de leerkrachten geselecteerd

iedereen, leerkracht en groepen zijn gebaseerd op actieve families


31/07/2016

stage

opgesplitst in 3 onderdelen vorr performantie en snellere werking

families | cursisten | lessen

stage/lessen/uurrooster

toevoegen groep of naam zonder page-refresh

page-refresh toegevoegd (nodig om toevoegingen te bewerken)

lessen/schema groepslesen/uurrooster

toevoegen groep of naam zonder page-refresh

page-refresh toegevoegd (nodig om toevoegingen te bewerken)


30/06/2016

module stage

soloconcerten aangemaakt

repertorium gesorteerd volgens niveau -> Suzukirepertoire -> Buiten boek

print-overzicht voor meer dan 5 leerkrachten (aanpassing lay-out)

archief houdt alle prints bij, refresh- en delete-button